Mark Hughes BSc (Hons) Podiatry, MChS, Ceiropodydd Cofrestredig (HPC). Clinigau yn Aberystwyth, Aberaeron a Llanidloes. Ymweliadau 'r cartref ar unrhyw ddydd, ag eithrio diwrnodau clinig.
 
Hafan Clinigau Triniaethau Ymweliadau 'r cartref Prisiau Dolennau Cysylltu Saesneg
 
 

Mark Hughes, PodiatristHafan
Mark Hughes Ceiropodydd

DIWEDDARIAD COVID-19

My fy Mhractis nawr wedi ailagor. Os hoffech wneud apwyntiad, ffoniwch (07974 660032) neu e-bostiwch os gwelwch yn dda. Diolch am eich amynedd.
Cofion,
Mark

Mae'r Ceiropodydd a Phodiatrydd o Aberystwyth Mark Hughes, wedi ymsefydlu ei hun fel ymarferydd preifat yng Nghanolbarth Cymru ers 1999. Mae Mark yn cynnal clinigau yn ac yng nghyffiniau Aberystwyth, a maen gofrestredig efor Health & Care Professions Council (HCPC) a SOCAP (Society of Chiropodists and Podiatrists). Mae ganddo gymwysedd BSc mewn Meddygaeth Podiatrig, ac wedi'i hyfforddi i asesu, dehongli a thrîn problemau yn ymwneud â'r traed a'r ffurfiannau cysylltiedig. Mae'r triniaethau canlynol ar gael:

  • Torri ewinedd arferol
  • Gofal traed diabetig
  • Asesiadau diabetig
  • Ewinedd traed yn tyfu i'r byw
  • Cyrn a chroengaledion
  • Dafadennau
  • Asesiadau biomecanegol ac orthoteg, ac orthoteg ar brescriptiwn
  • Orthoteg lluniadwy gwres
 
 
 

content © Mark Hughes Podiatry 2012-21 | Website by AlgolOnline