Mark Hughes BSc (Hons) Podiatry, MChS, Ceiropodydd Cofrestredig (HPC). Clinigau yn Aberystwyth, Aberaeron a Llanidloes. Ymweliadau ‚'r cartref ar unrhyw ddydd, ag eithrio diwrnodau clinig.
 
Hafan Clinigau Triniaethau Ymweliadau ‚'r cartref Prisiau Dolennau Cysylltu Saesneg
 
 

Mark Hughes, PodiatristHafan
Mark Hughes Ceiropodydd

Mae'rCeiropodydd a Phodiatrydd o Aberystwyth Mark Hughes, wediymsefydlueihunfelymarferyddpreifatyngNghanolbarthCymruers 1999. Mae Mark yncynnalclinigauyn ac yngnghyffiniau Aberystwyth, a mae'ngofrestredigefo'r HPC (Health Professions Council) a SOCAP (Society of Chiropodists and Podiatrists). Mae ganddogymwysedd BSc mewnMeddygaethPodiatrig, ac wedi'ihyfforddiiasesu, dehongli a thrÓnproblemauynymwneud‚'rtraeda'rffurfiannaucysylltiedig. Mae'rtriniaethaucanlynolargael:

  • Torri ewinedd arferol
  • Gofaltraeddiabetig
  • Asesiadaudiabetig
  • Ewineddtraedyntyfui'rbyw
  • Cyrn a chroengaledion
  • Dafadennau
  • Ao Asesiadaubiomecanegol ac orthoteg, ac orthotegarbrescriptiwn
  • Orthoteglluniadwy ‚ gwres
 
 
 

content © Mark Hughes Podiatry 2012-19 | Website by AlgolOnline